Toate ţările membre ale Uniunii, inclusiv România, trebuie să aplice noul program din următorul an şcolar. „Fructe în şcoli” are drept scop combaterea obezităţii.
Comisia Europeană organizează o conferinţă de promovare a programului „Fructe în şcoli”, ca „un start sănătos pentru copiii noştri”.
Cei mai reprezentativi şefi de instituţii interesate de sănătate, educaţie şi agricultură, din ţările Uniunii Europene se vor întâlni pe 15-16 de­cembrie, la Bruxelles, pentru a discuta despre „Meniul cu fructe în şcoli” ca o investiţie în viitor. Co­misia Europeană va readuce în discuţie conştientizarea problemei obezităţii. În urmă cu câteva luni, Uniunea Europeană a de­marat un program prin care elevii să pri­meas­că gratuit fructe şi legume.
UE va aloca fonduri de 90 de milioane de euro pe an pentru achi­ziţionarea şi distribuirea de fructe şi legume proas­pete în şcoli.
Această sumă va fi completată cu finanţare de la bugetele naţionale şi din fonduri private în statele membre care optează pentru introducerea acestui program. În România, Ministerul Internelor şi Reformei Adminis­tra­tive se va ocupa de realizarea meto­dologiei de aplicare a acestui program european, urmând ca el să se pună în aplicare prin Consiliile Locale, la fel ca în cazul programului „Cornul şi laptele”. Partea Gu­ver­nului român va fi de 25% din su­ma totală de care va fi nevoie, restul ve­nind de la UE. Astfel, din anul şcolar2010, toţi elevii cu vârste cu­prinse între 6 şi 10 ani vor primi gratuit fructe şi legume la şcoală, pentru a combate alimentaţia ne­să­nătoasă a copiilor. Alegerea fructelor rămâne la lati­tudinea fiecărui stat. În România învaţă aproximativ 860.000 de elevi în clasele I-IV, vârsta către care se în­dreaptă noul program de alimentaţie.
CE şi-a bazat programul pe datele sta­tistice îngrijorătoare la nivel eu­ropean: se estimează că 22 de milioane de copii din UE sunt supraponderali şi mai mult de 5 milioane dintre ei sunt obezi şi se aşteaptă ca acest număr să crească cu 400.000 în fiecare an. Doza minimă zilnică de fructe şi legume pe persoană recomandată de OMS este de 400 de gra­me, nerespectată însă de europeni, care consumă în medie 380 de gra­me. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în 2007, un român a mâncat zilnic, în medie, 102 grame de fructe şi alte 234 de grame de legume, deci în total 336 de grame, sub media europeană.