Pe rol, se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ……………….şi pe pârâtul……………… şi cu participarea AUTORITĂŢII TUTELARE – PRIMĂRIA SECTOR …….BUCUREŞTI, având ca obiect: divorţ cu copii. La apelul nominal făcut în şedintă publică, la prima strigare a cauzei, au răspuns reclamanta, personal şi pârâtul, personal, lipsă fiind reprezentantul Autorităţii Tutelare.