Potrivit unui proiect de lege, manualele nu vor mai fi gratuite decât pentru copiii săraci. Proiectul a fost redactat de deputatul PNL Adriana Săftoiu, care vrea să schimbe modul în care sunt realizate manualele din învăţământul preuniversitar.

Manualele vor fi gratuite în continuare pentru învăţământul obligatoriu, dar numai pentru elevii care provin din familii cu venituri mici, potrivit proiectului de lege semnat de Adriana Săftoiu.

Textul mai prevede crearea unei biblioteci virtuale şi respectarea unor criterii de calitate pentru manuale. Cărţi gratuite vor primi şi elevii de la învăţământul profesional şi liceal care provin din familii cu probleme materiale.

Pentru ca un manual să poată intra în şcoală va trebui să primească aprobarea Ministerului Educaţiei, în timp ce sistemul de achiziţie va fi descentralizat. Cu alte cuvinte, metoda criticată de edituri dispare.

Până acum, procedurile de achiziţionare erau foarte greoaie, pentru că Ministerul strângea din teritoriu informaţiile privind numărul de manuale necesare şi apoi făcea achiziţia, pentru ca manualele să plece din Bucureşti în toată ţara. Noua metodă presupune că ordinul de achiziţie va fi făcut de fiecare inspectorat, direct de la furnizor. Ministerului Educaţiei îi rămâne rolul de a monitoriza achiziţionarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor.

„În prezent, chiar dacă manualele sunt gratuite, auxiliarele care le însoţesc pe acestea costă foarte mult. Legea propune ca auxiliarele să fie la pachet cu manualele. Acum editorii îşi scot preţul mic al manualului prin auxiliare”, spune Adriana Săftoiu.

Valabile timp de patru ani

Cărţile şcolare se vor elabora pentru o disciplină, pe grup de discipline sau module prevăzute în programă, în format tipărit sau electronic (aşa cum sunt deja folosite în statele din vestul Europei). Dacă în ultimii 10 ani manualele şcolare nu au mai suferit schimbări majore, legea Săftoiu prevede că aceste cărţi trebuie reevaluate la fiecare 4 ani.

În plus, legea prevede înfiinţarea unei Bilioteci Şcolare Virtuale, care să cuprindă în format electronic manualele şcolare şi auxiliarele curriculare valabile şi la care să aibă acces atât profesorii, cât şi elevii. Accesul la această platformă electronică va fi gratuit.

Scutite de drepturi de autor

Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în prezent, noua legea prevede că utilizarea de texte sau selecţii din opere literare, fragmente din lucrări ştiinţifice, reproduceri, ilustraţii, partituri, în manualele şcolare distribuite gratuit, este scutită de plata drepturilor de autor.

Conform proiectului, se pot utiliza manuale alternative, iar cadrul didactic poate recomanda elevilor un anumit manual şcolar/pachet educaţional, pe baza criteriilor stabilite de MECTS.

Modul în care sunt scrise manualele este schimbat şi el. Potrivit legii Săftoiu, oricine poate deveni autor de manual. Trebuie să întocmească însă un proiect, iar o comisie specială va evalua în fiecare an toate proiectele depuse. Va exista şi un corp specializat de evaluatori de manuale. Aceşti profesori vor fi aleşi de Ministerul Educaţiei pe baza unor criterii - precum să fi participat la minimum două programe de formare/perfecţionare în domeniul evaluării proiectelor de manuale şcolare.

Mai întâi programa şcolară

Specialiştii susţin că o lege specială pentru manuale nu ar fi tocmai oportună. „Această lege ar fi un pic peste mână pentru că mai întâi trebuie schimbată programa şcolară. Din punctul meu de vedere este o chestiune care se face cam devreme. Manualele au nişte programe reale, dar există riscul să apară discrepanţe între ele şi noile programe şcolare, în curs de elaborare”, consideră Cristian Hatu, specialist de la Societatea Academică Română.

Şefa Consiliului pentru Curriculum, Firuţa Tacea, susţine că o astfel de lege nu este oportună pentru că are în vedere un singur produs care participă la formarea elevilor - manualele. „Nu se cade să avem o lege specială pentru manuale”, a spus Firuţa Tacea.

La rândul ei, Mihaela Gună, reprezentantul părinţilor din România, susţine că trebuie schimbat modul pentru licitaţia manualelor, care în prezent este total greşit. „Manualele reflectă curricula, dar ar trebui să aibă un conţinut accesibil, cu texte uşor de citit de către copii. Dacă este schimbat modul de selecţie al manualele atunci este bine, dar manualele trebuie să reflecte programa”, a spus Gună.

Criterii pentru manuale

Proiectul arată că manualele şcolare trebuie să respecte nişte criterii generale clare.

-conformitatea cu programa şcolară
-caracter nediscriminatoriu
-corectitudinea conţinutului ştiinţific
-abordarea didactică astfel încât procesul de predare-învăţare-evaluare, să fie optimizat
-organizarea conţinutului în vederea formării de competenţe
-calitatea şi accesibilitatea limbajului, a tehnoredactării, stil unitar

ADEVARUL