Numărul asistenţilor maternali care ies din sistem din diferite motive creşte de la trimestru la trimestru, numai în primele nouă luni ale acestui an aproximativ 1.000 dintre aceştia încetându-şi activitatea, iar autorităţile trebuie să găsească alte soluţii pentru cei peste 1.400 copii care erau în grija acestora. Conform datelor centralizate de la nivelul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în perioada ianuarie - septembrie 2010 şi-au încetat activitatea 1.086 asistenţi maternali care aveau în îngrijire 1.408 copii, a comunicat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Ministerul precizează că 31% dintre asistenţii maternali şi-au încetat activitatea ca urmare a pensionării, 31% la cererea acestora şi 38% din alte motive. Un număr de 639 dintre copiii, care erau în grija asistenţilor maternali ce au ieşit din sistem, au fost transferaţi la alţi asistenţi maternali profesionişti, 310 au ajuns într-un serviciu de tip rezidenţial, iar 459 au fost plasaţi la rude, alte familii, au fost reintegraţi în familie sau adoptaţi. „Aşa cum se poate observa transferul copiilor în servicii de tip rezidenţial a fost decis doar pentru 22% din copiii, care au fost iniţial în îngrijirea asistenţilor maternali“, a precizat instituţia.
MMFPS arată că încă de la înfiinţare reţeaua de asistenţă maternală se confruntă permanent cu o evoluţie dinamică, intrări şi ieşiri în reţea, aspect confirmat şi de analiza evoluţiei numărului de asistenţi maternali la nivel naţional în ultimele patru trimestre. Cu toate acestea, se constată, încă din anul 2009, trimestrial, o uşoară scădere a numărului acestora. Astfel, dacă în trimestrul III al anului trecut erau înregistraţi 14.630 de asistenţi maternali (cu 273 mai puţini decât în trimestrul precedent), în ultimul trimestru din 2009 numărul asistenţilor maternali a continuat să scadă, ajungând la 14.432. Diminuarea numărului de asistenţi maternali profesionişti a continuat şi pe parcursul anului 2010, în primul trimestru ieşind din sistem 241 de persoane, iar în trimestrul II alte 302, ajungându-se la un total de 13.889. Directorul de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1, Dănuţ Fleacă, afirma recent că restructurările de personal ar trebui făcute doar în acele domenii unde este posibil şi să înţeleagă că asistenţa socială nu este un moft şi că oamenii nu pot lucra pe salarii mai mici decât veniturile unor asistenţi sociali.
CURENTUL