Asociaţiile părinţilor contestă decizia, invocând situaţii în care părinţii n-au bani să le cumpere haine de şcoală copiilor. Copii care lipsesc de la şcoală vor rămâne fără alocaţie dacă numărul de absenţe nemotivate dintr-un semestru este mai mare de 20. Decizia a fost luată miercuri de Guvern care a aprobat în acest sens normele metodologice de aplicare a Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
Potrivit acestor norme, o condiţie pentru ca respectivii copii de vârstă şcolară aflaţi în întreţinerea părinţilor să primească alocaţia este ca aceştia să frecventeze fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizată potrivit legii şi să nu înregistreze absenţe nejustificate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8. În cazul în care absenţele nejustificate înregistrate de un copil din familia beneficiară depăşesc numărul de 20, dreptul la alocaţie, respectiv plata acesteia, se suspendă în luna următoare celei în care se constată această situaţie, se precizează în normele metodologice.
De alocaţia de susţinere a familiei beneficiază şi familiile ai căror copii de vârstă şcolară întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu certificat medical. De asemenea, alocaţia se acordă şi în cazul familiilor care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară dar care nu frecventează o formă legală de învăţământ, cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap. Alocaţia se acordă şi pe perioada vacanţei.

Decizia luată de Guvern nu este pe placul părinţilor, asociaţiile acestora considerând “nepotrivită” ideea guvernanţilor. “S-ar putea ca unii părinţi chiar să-şi dorească ca copiii lor să meargă la şcoală, dar n-au posibilităţi materiale ca să-i trimită: n-au încălţăminte, n-au îmbrăcăminte, n-au bani pentru rechizite şi atunci dacă îi tai şi ajutorul pentru că acel copil nu s-a dus la şcoală, atunci chiar intrăm într-un cerc vicios şi problema nu are nicio rezolvare. Nu cred că aceasta este forma prin care putem să descurajăm abandonul şcolar”, a comentat la postul naţional de radio Mihaela Ciună, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din învăţământul preuniversitar.
JURNALUL NATIONAL