Elevii vor avea şi în anul şcolar următor tot cărţivechiMinisterul Educaţiei nu-şi permite înlocuiască manualele de dinainte de 2000. Astfel,elevii vor învăţa în continuare România seînvecinează cu Iugoslavia şi vor citi din cărţi care nu respectă noile prevederi ale dicţionarului.Fostul ministru Daniel Funeriuaprobat însăcheltuireapeste 17 milioane de lei pentruretipărirea ediţiilor vechi ale manualelor şcolare.Editurile spun  această sumă nu este suficientănici măcar pentru înlocuirea a 20% din cărţiledeteriorate raportate de unităţile şcolareCât despre manuale nois-ar puteadiscuta abia din 2018.

Elevii vor învăţa şi în anul şcolar următor tot după manuale şcolare vechiatrage atenţiaUniunea Editorilor din România (UER). Reprezentanţii editurilor care publică manuale autrimis adrese ministrului interimar al educaţieiLiviu Pop, şi secretarului de stat peînvăţământ preuniversitar din cadrul MECTSStelian Fedorcaprin care solicităîntâlnirepentrudiscuta problema cărţilor şcolareÎntâlnireafost aprobatăîn cele din urmă,pentru ziua de luni.

Secretarul de stat pe învăţământ preuniversitar din cadrul MECTSStelian Fedorcaasigură elevii din învăţământul obligatoriu (n.r. - până în clasa a X-a) vor avea manuale noi,ediţii vechiretipărite, la începutul anului şcolar viitor. „A fost emis un Ordin al ministruluieducaţieipe 17 februarie 2012, prin care se alocă peste 17 milioane de lei pentruretipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriuElevii vor avea dintoamnă manuale noi”, a declaratpentru PUTEREAStelian FedorcaŞansele ca elevii aibă manuale conforme cu noile programe şcolare începând cu anul şcolar 2012-2013 suntînsă mici„Vom avea manuale retipărite până în clasa a X-a. Nu vor fi tipărite anul acestamanuale după noile programe”, ne-a mai spus FedorcaConducerea MECTS încă maianalizează noile programe şcolare elaborate pentru învăţământul primar„Să nu uităm afost schimbată conducerea Ministerului EducaţieiTrebuie analizată activitateaEste târziupentruschimba manualele”, ne-a declarat Stelian Fedorca.

La gimnaziumanualele nu au mai fost schimbate din 1997. În unele cazuri au fostretipărite ediţiile vechidar există şi şcoli unde elevii învaţă pe manuale neînlocuite deşase sau opt ani.

Prea puţini bani

Editorii spun însă sunt şanse mici şi ca ediţiile vechi fie retipărite pentruajunge pebăncile şcolilorAcest lucru se datorează banilor puţini oferiţi de Ministerul Educaţiei.„Suma aprobată de vechea conducereministeruluiaceste 17 milioane, nu ajunge nicimăcar pentru retipărirea a 20% din numărul de manuale solicitat de şcoliÎn plus, nu estenormal coeficientul de indexare de 0,89% aprobat de vechea conducereministeruluipentru manualeDacă dânşii cred într-un an, preţul la hârtie sau la benzinăcrescutdoar cu 0,89%, atunci nu mai avem ce discutaNimeni nu poate obliga editurile publicesub preţul pieţeiNicieditură nu va accepta elaboreze manuale fără obţină măcarun profit de 1%”, ne-a declarat preşedintele Uniunii EditorilorClaudiu IstrateAcestaspune în cazul în care actuala conducereMECTS nu va publica noile programe şcolarepentru toate nivelurile de studiupână cel târziu în luna august, elevii nu vor avea parte demanuale noi decât cel mai curând în 2018. „Ca elevii aibă manuale noi începând cu anulşcolar 2013-2014, programele trebuie publicate cel târziu în luna august, iar examinarealor aibă loc în februarie 2013. În caz contrarvor fi cărţi noi abia în 2018, pentru ardura cinci ani ca aceste manuale parcurgă toate etapele legale pentruajunge pebăncile elevilor”, ne-a mai explicat Istrate.

Probleme la geografieistoriematematicăromână

Faptul  manualele şcolare sunt depăşite este evident la limba românădar mai ales laistorie şi geografieElevii învaţă, de exemplu,  România se învecinează cu Iugoslavia sau ţara noastră este în curs de aderare la NATO. În plus, există numeroase materii şcolare,în special din sfera tehnologică, unde nu există manuale.

Mai mult, manualele de limba şi literatura română nu sunt adaptate la Dicţionarul Ortografic şi Ortoepic (DOOM 2), cu toate că la examenul de bacalaureat, absolvenţilor de liceu li se cere să respecte prevederile noului dicţionar. În manualele de matematică, problemele ce trebuie rezolvate de elevi sunt cu sume în lei vechi.

Dreptul la gratuitate, inexistent

Articolul 69 din Legea educaţiei naţionale 1/2011 introduce obligativitatea ca atât elevii, cât şi profesorii să aibă dreptul la manuale şi materiale auxiliare gratuite. Noţiunea de „materiale auxiliare” este însă ambiguă, dar ar putea include manualul profesorului, îndrumătoare, culegeri sau caiete speciale. Acest lucru ar presupune o cheltuială şi mai mare pentru Ministerul Educaţiei care, în prezent, nu-şi permite nici măcar schimbarea manualelor vechi cu ediţii noi.

Programele şcolare, în dezbatere

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a publicat, marţi, pe www.edu.roprogramele şcolare pentru ciclul inferior din învăţământul primar (clasa I şi clasa a II-a).„Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi au posibilitatea de a contribui în scris, cu sugestii şi propuneri constructive, fie la adresa de e-mail curriculum@ise.ro, fie prin poştă, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168)”, spun reprezentanţii MECTS. Opiniile pot fi transmise timp de două săptămâni. În anul şcolar 2013 - 2014 se va lucra la clasă pe baza noilor manuale şi a ghidurilor pentru profesori care vor acompania aceste manuale (elaborate conform unui nou plan de învăţământ şi pe baza noilor programe şcolare) doar la clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a şi anul I al şcolii profesionale, informează ministerul. „În ceea ce priveşte planul de învăţământ şi noile programe şcolare pentru clasa a IX-a - ruta liceală, deşi Legea educaţiei naţionale este în vigoare din luna februarie 2011, s-a constatat că, în tot acest timp, la nivelul MECTS nu au fost parcurşi paşii necesari elaborării acestor documente. Drept urmare, ministrul Liviu Marian Pop a solicitat măsuri urgente din partea departamentelor responsabile din minister pentru remedierea în timp util a acestei disfuncţionalităţi”, mai precizează MECTS.

PUTEREA